Stichting Caveri is opgericht in 2002 en zorgt voor kinderen in India.

Wij verzamelen geld om het voor kansarme kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan. Het gaat om kinderen uit gezinnen waar ouders niet genoeg geld verdienen om de school voor de kinderen te betalen en weeskinderen.

Stichting Caveri

Onder onze zorg zijn momenteel 50 kinderen. Een aantal van deze kinderen zitten nog op de basis school, sommige kinderen volgen middelbaar of hoger onderwijs. Overigens, wanneer de kinderen naar middelbaar of hoger onderwijs gaan stijgen de kosten van de scholen aanzienlijk. Indien het nodig is dat kinderen intern op school verblijven, dragen wij zorg voor deze kosten, en voor de kosten van vervoer, naar en van school.

Naast de zorg voor kinderen zijn er andere projecten en aandachtspunten zoals Devi Amma. Devi Amma is een moeder voor velen, zowel voor westerse mensen als voor mensen in India. Zij krijgt jaarlijks een donatie, waarmee zij Indiase mensen in nood steunt.

Yogaschool Sai Mithra Diepenveen, heeft een van de projecten van de stichting onder haar hoede. Een kindertehuis, waar 45 kinderen wonen.

Alle kosten worden gedragen door de stichting; kleding, voedsel en school, als ook de bouw van een nieuw huis.

De stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften van particulieren en bedrijven.

Stichting Caveri is een organisatie die erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Het werk voor stichting Caveri is vrijwillig. Het ingezamelde geld, gaat direct naar de kinderen. Er is geen winstoogmerk.

Wie wil doneren kan dat doen op: Rekeningnummer IBAN: NL26 ABNA 062.52.78.291  t.n.v. Stichting Caveri

Voor meer informatie kun je contact opnemen Ganga Hoogendoorn (ganga@saimithrayoga.nl) of Arthur Bonarius (arthur@saimithrayoga.nl).