Overige

Inspiratie voor zelfstudie

 • Een Cursus in Wonderen (Tekstboek; Werkboek; Handboek voor Leraren; Aanvullingen) van Uitgeverij Ankhhermes
 • Terugkeer naar Liefde (Leven met principes van ‘Een Cursus in Wonderen) van Marianne Williamson
 • Vier vragen die je leven veranderen (Loving what is) van Byron Katie
 • Yoga Nidra van Swami Satyananda Saraswati
 • Asana Pranayama Mudra Bandha van Swami Satyananda Saraswati
 • Wetenschap van de Ziel (Aanschouwing van de innerlijke wereld door Yoga) van Sarasvati
 • Handboek Chakrapsychologie (Zelfverwerkelijking in zeven stappen) van Anodea Judith
 • Chakrawerkboek (het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei) van Anodea Judith
 • Chakra’s en Hogerbewustzijn van Hiroshi Motoyama
 • Esoterische genezing (Een verhandeling over de 7 stralen dl. 4.) van Alice A. Bailey
 • De stem van de stilte (Fragmenten gekozen uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’) van H.P. Blavatsky
 • Who Am I? van Sri Ramana Maharsi
 • Boeken van Sathya Sai Baba
 • Boeken van Sri Aurobindo and the Mother
 • De Moeder (Moeder Meera) van Adilakshmi

Illustraties van Petra Lunenburg

Over het logo: ‘DUST’

23 februari 2018, Isle of Wight

“Bij het ontwerpen van het logo voor Sai Mithra ben ik uitgegaan van mijn eigen ervaringen en de betekenis die yoga voor mij heeft. Na jarenlang intensief les gevolgd te hebben bij Ganga is een – denk ik- nooit eindigend proces in werking gesteld.Een proces van zelf ontdekken en buiten het kader van mijn ego stappen. Fysiek en spiritueel. Het maakt het leven poëtisch en gelaagd. Hoe lelijk ook- toch mooi. Bij fysieke klachten ongeacht wat of waar en hoe groot de pijn dat ik weet dat er een wereld daarbuiten is, een universum waar deze pijn in op kan gaan.

Onnodig te zeggen dat de invloed van Sai Mithra en Ganga groot zijn op mijn leven.Als ik aan een beweging denk die hoort bij dat oplossen van pijn- dan denk ik aan een kurkentrekker- Eerst gaat het stroef en dan ‘floep’. Het uiteindelijke loskomen kan uiteindelijk alleen als ik in de kern van de pijn zit. En dat is gek want pijn is er alleen als ik er niet in zit….

Het aannemen en werkelijk voelen van het grotere geheel- de overgave dat is dan van wezenlijk belang. Een kleine klik van vertrouwen. Dus die kurketrekker en die overgave- een draaibeweging en een opengaande beweging, naar het licht toe. Ik ben vormen gaan maken die deze bewegingen suggereren. Ik begon met een penseel en ben letterlijk honderden streken gaan zetten die langzaam evolueerden. Ikzelf gaf me over aan het proces.

Via een complexe vorm, een soort opwaartse spiraalvormige vlam- kwam ik via een soort brug – uit bij een cirkel. Eerst waren het gesloten cirkels- geïnspireerd door ‘connectie’ en uiteindelijk hebben we gekozen voor een half open cirkel, die zowel het stoffelijke als het niet stoffelijke ‘ dust’ lichaam symboliseert.

De vorm is niet bewerkt en in een keer opgezet. De puntjes zijn het stuiteren als het ware van de penseel die ontstaat bij een zekere weerstand en droogheid van de penseel. Vond ik ook we mooi- die weerstand!
De vorm is niet bewerkt en in een keer opgezet. De puntjes zijn het stuiteren als het ware van de penseel die ontstaat bij een zekere weerstand en droogheid van de penseel. Vond ik ook we mooi- die weerstand!
Ik zal nooit in staat zijn een exacte kopie van dit beeld te maken vanuit één beweging.

Het logo is dus het resultaat de getuigenis van energie in tijd waarin mijn vraag was het nieuwe logo voor Sai Mithra te laten zien. Bij deze dus! Veel plezier ervan. En veel dank voor deze samenwerking.

Kristian , Ilona , Arjanne en ook Ganga en zelfs Devi Amma, dank voor jullie feedback!

Liefs,
Petra Lunenburg
www.petralunenburg.com

Yoga Paint Art Overige 1

Ook dank aan

Hester Doove voor de fotografie: hesterdoove.com

Leonie van der Heijden voor de styling van de website: leonievanderheijden.com

Agon Mank voor het realiseren van de website: agonworks.com 

Stichting caveri

Sai Mithra is een centrum met stevige wortels in India en er is een nauwe verbinding met Devi Amma aldaar, de teacher van de Ganga Hoogendoorn. Vanuit deze verbinding is al jaren geleden de behoefte ontstaan om iets terug te doen. In eerste instantie was het de jongste dochter van Ganga die iets aan de ongelijkheid wilde doen.

Zo is in 2002 Stichting Caveri opgericht en vanuit deze Stichting wordt voor kinderen in India gezorgd. Wij verzamelen geld om het voor kansarme kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan. Het gaat om kinderen uit gezinnen waar ouders niet genoeg geld verdienen om de school voor de kinderen te betalen en weeskinderen.

Onder onze zorg zijn momenteel 50 kinderen. Een aantal van deze kinderen zitten nog op de basisschool, sommige kinderen volgen middelbaar of
hoger onderwijs. Overigens, wanneer de kinderen naar middelbaar of hoger onderwijs gaan stijgen de kosten van de scholen aanzienlijk. Indien het nodig is dat kinderen intern op school verblijven, dragen wij zorg voor deze kosten, en voor de kosten van vervoer, naar en van school.
Naast de zorg voor kinderen zijn er andere projecten en aandachtspunten zoals Devi Amma zelf. Zij is een moeder voor velen, zowel voor westerse mensen als voor mensen in India. Devi Amma krijgt jaarlijks een donatie, waarmee zij Indiase mensen in nood steunt.

De stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften van particulieren en bedrijven. Het werk voor stichting Caveri is vrijwillig. Het ingezamelde geld, gaat direct naar de kinderen. Er is geen winstoogmerk. Wie wil doneren kan dat doen op: Rekeningnummer IBAN: NL26 ABNA 062.52.78.291 t.n.v. Stichting Caveri. Dit kan eenmalig of maandelijks. Je kunt ook wat in de Caveri-box doen bij Sai Mithra.

Daarnaast organiseren we soms evenementen waarvan de opbrengst gedeeltelijk of in zijn geheel naar Caveri gaat, worden er regelmatig spullen aangeboden zoals bijvoorbeeld tweedehands boeken waarvoor je een donatie

Stichting Caveri is een organisatie die erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Voor meer informatie kun je contact opnemen Ganga Hoogendoorn (Ganga. Hoogendoorn@gmail.com) of Arthur Bonarius (arthur.bonarius@gmail.com).

Bluehouse Project

Yoga offers you an inward journey to meet your true Self, but only for reaching out again as a transformed human being, fully in touch with the world outside. That’s why we chant the Samasta Lokah – mantra to finish most classes and that it is also why we support a few projects in India, back to our roots. To experience in practice that giving and receiving can’t be separated. To donate is to show gratitude about what you received.

The Blue House Project is part of the larger Sona Pushkar project, changing the lives of street children and their families in Pushkar – India, by means of Employment, Education and Shelter. The project is founded and individually owned by Jaira Sona from Amsterdam, who started as a 22 year old student in 2017.

The Sona Pushkar Project is a non-profit organization founded in order to change lives of community based in Pushkar (Rajasthan – India) that is excluded from society. This community consists of over 200 families who are living in selfmade tents, lacking of basic life needs. By means of providing Employment, Education and Shelter lives have been transformed.

The Blue House Project consists of an Education and Employment center. Education and Employment are the two keys to end the intergenerational cycle of poverty within this from the society-excluded community. The community concerned is living in self-made tents in the Pushkar desert, lacking of basic life needs and income. By Educating the children and Employing the parents, a ripple effect will be created for future generations.

Pushkar product sale

All five families enrolled in this project are employed by the Sona Pushkar Project. The Blue House women are making handmade products, which generates income of which they were lacking before. This income is allowing them to take control of their own life. 100% of the profit of the handmade products is used for the construction of the families’ own houses and monthly food packages.

Some of these products are for sale at Sai Mithra
and it will be possible to order products through our webshop. Products can be picked up at the yoga center or otherwise we can communicate on how to get them

The Sona Pushkar Project is part of our registered NGO:
Stichting Ohmnia
NL15 INGB 000 799 342 3
KVK number: 69083177
Onderdeel van officiële stichting Ohmnia

www.sonapushkarproject.com