Een Cursus in Wonderen is een boek dat je helpt je te herinneren wie jij werkelijk bent. Het leidt je stapsgewijs en op liefdevolle wijze daar naar toe. Naar die oude kennis die nooit verloren is gegaan.

De wereld die wij waarnemen is een wereld van tegenstellingen. Van geluk, overvloed en vrede maar ook van ziekte, oorlog en dood. Van afscheiding en uitsluiting. Die wereld bestaat niet. Wij denken dat die wereld echt is, maar dat is niet zo. Die wereld hebben wij bedacht. Zij is een gezamenlijke projectie van onze gedachten. We leren inzien en ervaren dat onze gedachten, de beelden die we maken, de oorzaak van deze gedroomde wereld zijn.

Die gedachten en het gevolg daarvan; de wereld die wij waarnemen, kunnen we ‘vergeven’. Dat wil zeggen opdragen, weggeven aan een kracht groter dan jij en ik. Daarvoor kunnen we de hulp inschakelen van de Heilige Geest, dat wat wetend, heilig is in jou. Het hoogste in je Zelf. De partij die zowel de wereld met al haar uitersten kent als wel de hemel, de waarheid.

Het doel van Een Cursus in Wonderen is verlichting te brengen door middel van de Transformatie van jouw geest. De Cursus legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie. Toepassing van de lessen uit het werkboek, studie van de tekst uit het tekstboek leiden ertoe dat blokkades voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde kunnen worden weggenomen. Een andere waarneming wordt mogelijk. Angst is geen optie meer.

Samengevat komt het hierop neer: Niets wat werkelijk is kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God.